So sánh sản phẩm

Phòng họp 4 tầng 6

– Diện tích: 103m2
– Sức chứa:
+ Kê rạp hát: 60 ghế
+ Kê lớp học: 40 ghế
+ Kê chữ U: 40 ghế

Hotline
0243.9434054