So sánh sản phẩm

Phòng họp 1 tầng 6

– Diện tích: 205m2
– Sức chứa:
– Kê rạp hát: 150 ghế
– Kê lớp học: 120 ghế
– Kê chữ U: 100 ghế

Hotline
0243.9434054